WAT IS JOUWVEENENDAAL?

JouwVeenendaal is een partij door jongeren, voor iedereen die net als ons staat voor transparantie, ondernemerschap, innovatie en democratie. Om het belang van jongeren nog beter te kunnen behartigen zetten wij ons in om zetels te bemachtigen in de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022.

We zien dat er in de gemeente vaak gesproken wordt over jongeren. Maar zelden worden jongeren ook daadwerkelijk betrokken bij politieke processen. Dat is gek aangezien 37,4% (2017) van de Veenendaalse bevolking onder de 30 jaar is. Vier jongeren uit Stichting JouwVeenendaal kregen eind 2016 het idee om mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Om zodoende de jongeren een échte stem te geven binnen de gemeenteraad. Helaas is het deze verkiezingen niet gelukt maar over vier jaar zal er een nieuwe poging zijn.

Dat wij een partij met veel jongeren zijn wil niet zeggen dat wij er niet voor elke Veenendaler zijn. Integendeel; wij zijn jongeren die opkomen voor de belangen van elke Veenendaler. Dit doen we met onze eigen kijk op de wereld en de standpunten die we daarbij hebben.

WAT IS ONZE MISSIE?

JouwVeenendaal wil een transparant, ondernemend en innovatief Veenendaal. We vinden het belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen zijn en ontwikkelen. Ook willen we dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek. Dat kan naar onze mening alleen maar als de politiek transparant wordt.

WAT IS ONZE VISIE?

We willen een zo groot mogelijke groep  betrekken bij belangrijke beslissingen in ‘hun’ woonplaats.

WAT WILLEN WIJ OVER 4 JAAR BEREIKT HEBBEN?

Over vier jaar willen we dat jongeren eenvoudiger een woonplek en werk hebben gevonden, dat de politiek transparanter is geworden en willen wij de inspraak van inwoners hebben vergroot. Omdat wij geen zetel in de gemeenteraad hebben wordt het lastig maar we zullen alles doen om de stemmer toch te vertegenwoordigen.

Beloningsbeleid

De leden van JouwVeenendaal krijgen geen beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten. Alleen onkosten worden, in overleg met de andere bestuursleden, vergoed. Tevens krijgen de overige leden van JouwVeenendaal geen beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten. Alleen onkosten worden, in overleg met het bestuur van JouwVeenendaal, vergoed.

BELEIDSPLAN 2018 – 2022

JouwVeenendaal – Beleidsvisie 2018-2022