Vandaag heeft JouwVeenendaal zich gepresenteerd als politieke partij. Wij gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018! De lijsttrekker is Daniel van Binsbergen. Sander van Gent is de nummer 2 en de nummer 3 van de lijst is Sanne van Leeuwen.
JouwVeenendaal presenteert zich met 12 kandidaten op de verkiezingslijst.

Tijdens de perspresentatie bij Brasserie bij Slik, is het verkiezingsprogramma gepresenteerd. JouwVeenendaal heeft een programma geschreven van 24 pagina’s en acht hoofdstukken, waaruit vier speerpunten zijn gekozen. Het gehele programma kan worden gedownload op de website.

Dit zijn de speerpunten van JouwVeenendaal:

1 Een bindend referendum (democratie & transparantie)
Het komt voor dat er onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad staan waarbij het moeilijk is om een beslissing te nemen. Als dit beslissingen zijn die de Veenendalers erg aan gaan is het van belang hun mening te vragen. Ook omdat meningen kunnen veranderen ten opzichte van het moment van de verkiezingen. JouwVeenendaal wil dat de bevolking haar mening moet kunnen geven in een referendum. Dit moet bindend zijn omdat de wil van de bevolking ook echt uitgevoerd moet worden.

2 Jongeren tot 18 mogen gratis sporten (zorg & sport)
JouwVeenendaal vindt het erg belangrijk dat jongeren sporten. Wij willen dat sport voor iedereen toegankelijk is en pleiten daarom voor gratis sporten bij een vereniging voor alle jongeren tot 18 jaar.

3 Woon-, werk- en leefcentrum voor jongeren (wonen & werken)
Wonen en werken onder één dak. Dat is een idee waar de Gemeente Veenendaal volgens JouwVeenendaal meer aandacht aan moet besteden. Wij willen dat de gemeente jongeren stimuleert te ondernemen. Dit kan naar onze mening heel goed door in een leegstaand pand woonruimte en werkgelegenheid te realiseren waar jongeren kunnen werken en wonen onder één dak.

4 Eén soort gemeentelijke belasting en meer transparantie inkomsten en uitgaven gemeente (democratie & transparantie)
Wij willen een transparante gemeente die toegankelijk is voor haar inwoners. Daarom pleit JouwVeenendaal voor één soort gemeentelijke belasting. Na het betalen van de belastingen kan elke Veenendaler vervolgens zien wat de Gemeente Veenendaal doet met het geld. Dat is net zo eerlijk!

5 Een starterslening voor ondernemers (wonen & werken)
Om jonge ondernemers te stimuleren moet de gemeente een steuntje in de rug geven. De opstartende fase van een bedrijf is vaak lastig en risicovol. JouwVeenendaal vindt dat de gemeente een financiële lening beschikbaar moet stellen voor ondernemers. Zo kunnen zij een kickstart beleven en het ondernemersklimaat in Veenendaal verbeteren.

Onze overige standpunten zijn hier te vinden!