21 maart 2018 is het weer zo ver. Gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Veenendaal, die stemgerechtigd is, mag meebepalen hoe het gemeentebestuur van Veenendaal eruit komt te zien. We kiezen de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. In deze vier jaar kan er veel gebeuren. Iets wat nu actueel is kan over twee jaar niet meer relevant zijn. En het tegenovergestelde.

Wij vinden dan ook dat de inwoners van Veenendaal meer betrokken moeten worden bij belangrijke besluiten van de gemeente Veenendaal. Met name als dit te maken heeft met de actualiteit en het een groot gedeelte van de inwoners van Veenendaal aangaat. Tevens merken we (landelijke trend) dat steeds meer mensen geen weet hebben wat er politiek gezien speelt. Ook krijgen inwoners te weinig mee over wat er besproken en besloten is in de gemeenteraad. Dit moet veranderen. Meer inzicht in besluitvorming en meer ruimte voor inspraak. Doormiddel van het gemeenteplatform willen we informatie helder en inzichtelijker krijgen voor inwoners van Veenendaal. Ook het informatieproces van de gemeente moet duidelijker en gemakkelijker verwoord worden. Geen ellenlange documenten in ambtelijke taal geschreven. Maar gewoon in de taal die wij als inwoners spreken. Overzichtelijk en duidelijk.

Stadsplatform Veenendaal

De gemeente Veenendaal moet een stadsplatform gaan opzetten voor alle Veenendalers. Dit stadplatform gaat fungeren als het informatiepunt van Veenendaal. Het zal een web- en appfunctie hebben en is beveiligd met DigiD. De gemeente zal via deze media communiceren waar zij mee bezig is.

Gemeentelijke informatie
De gemeente zal op het platform kenbaar maken wat er waar in Veenendaal besloten wordt. De gemeente heeft de mogelijkheid om bij ieder onderwerp een poll (kleine stemming) te voegen zodat een indicatie van de mening van de inwoners gemeten kan worden. De uitslag is representatief te noemen wanneer een groot percentage van de inwoners gestemd heeft. Dit percentage zal weergegeven worden bij de poll.

De gemeente kan ook stemmingen initiëren om, voor een besluit van de gemeenteraad, een indicatie te krijgen van de mening van de inwoners. Een soort online mini-raadgevend referendum. Zo kan de raad, ook binnen een vertegenwoordigende democratie, besluiten maken die breder gedragen zullen worden binnen Veenendaal.

Chatfunctie Gemeente
Op het platform kan elke inwoner vragen beantwoord krijgen via de helpdesk. Een groot deel van de vragen kan beantwoord worden middels van tevoren ingevoerde antwoorden. Echter voor degenen die een vraag hebben die, na de automatische antwoorden, onbeantwoord blijft is er een live-chatfunctie.

Bindende referenda

De Gemeente Veenendaal moet in dienst staan van de burger. Besluiten van de gemeente dienen derhalve in lijn te zijn met de wil van de inwoners van Veenendaal. Natuurlijk kunnen burgers niet over elk onderwerp meebeslissen, daarom kiest men eens in de vier jaar politici die de burgers vertegenwoordigen. Dit hoeft echter niet uit te sluiten dat over essentiële onderwerpen die alle burgers van Veenendaal treffen de inwoners apart geraadpleegd worden. Hiervoor zijn een aantal argumenten:

  • Burgers stemmen wel op een partij, maar onderschrijven vrijwel nooit het gehele partijprogramma. Het kan zijn dat zij op losse onderwerpen anders denken dan de partij waar ze op gestemd hebben. Als dit belangrijke onderwerpen zijn, is het mandaat van de volksvertegenwoordigers niet toereikend om deze beslissingen te nemen, maar moet de burger over deze onderwerpen apart geraadpleegd worden.
  • Er kunnen nieuwe omstandigheden ontstaan, waarover partijen voor de verkiezingen geen standpunten hebben geformuleerd. Daardoor kan het zonder referendum onduidelijk zijn wat de bevolking wil.
  • Referenda hebben een controlerende functie: partijen kunnen bij verkiezingen het ene zeggen en vervolgens met hun mandaat het andere doen. Referenda kunnen dit corrigeren of voorkomen.

 

Het initiatief voor referenda kan uit de gemeenteraad, uit het college of uit de bevolking (middels een minimumaantal handtekeningen) komen. Referenda kunnen zowel voor besluitvorming of wetgeving (initiërend) gehouden worden, of achteraf (correctief) en ze moeten bindend zijn.

Omdat de uitslag een afspiegeling van de mening van de bevolking moet zijn, is er wel een opkomstdrempel van 40% die gehaald dient te worden om het referendum geldig te laten zijn.

Financiële transparantie

Inzichtelijke begroting en jaarrekening
Wat gebeurd er met ons belastinggeld? Hoe besteedt de gemeente Veenendaal de inkomsten? Voor JouwVeenendaal is transparantie en duidelijkheid zeer belangrijk. Wij vinden dan ook dat er een heldere en inzichtelijke begroting en jaarrekening (inkomsten en uitgaven) moet worden opgesteld. Geen wollige beleidstaal. De gemeente moet dit ook niet langer passief gaan aanbieden verstopt op een pagina ergens op de gemeentelijke website. Elke inwoner van Veenendaal moet op het (op te richten) stadsplatform direct kunnen zien wat de inkomsten en uitgaven in een bepaald jaar zijn geweest. Zo creëer je een betere financiële transparantie als gemeente.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Stadsplatform gemeente Veenendaal oprichten
  • Bindende referenda
  • Inzichtelijke begroting en jaarrekening