Jongeren zijn de toekomst. Zij moeten de toekomst vormgeven. En juist om die reden is het belangrijk dat ook de huidige generatie bewust omgaat met het milieu en specifieker duurzaamheid. JouwVeenendaal wil het bewustzijn van de inwoners van Veenendaal vergroten en het vertrouwen in duurzaam beleid behouden. Daarnaast kan de gemeente Veenendaal in sterke samenwerking met de Regio Foodvalley een flinke stap zetten richting energieneutraal beleid. Zo kan de Gemeente Veenendaal vooroplopen in Nederland.

Afval scheiden

De laatste jaren is er in Nederland veel gedaan om de bevolking het afval beter te laten scheiden. Zo is dat in Veenendaal ook gebeurd. Vanaf 2016 is het vaste tarief van afvalheffing verlaagd en wordt er betaald per kliko restafval die geleegd moet worden. Daarbij kwam, naast een restafval- en een GFT-kliko ook een PMD- en papiercontainer. Veenendaal ging verder met het scheiden van het afval. Maar wat gebeurt er vervolgens met het ingezamelde afval?

Afval scheiden bedrijven
Als de burgers thuis afval moeten scheiden moeten bedrijven dat toch ook? Ja, zou je denken, maar nee is het geval. De tweede stap die dus gezet moet worden is het verplicht scheiden van afval voor alle bedrijven in Veenendaal. Een boete waarvan het geld geïnvesteerd wordt in duurzaamheid moet een gevolg zijn van het niet nakomen van de verplichting. De milieuambtenaren zullen moeten handhaven. Bedrijven moeten voorop lopen in duurzaam ondernemen.

Transparantie binnen de gemeente
Wat doet de gemeente Veenendaal met het gescheiden afval? JouwVeenendaal wil dat de gemeente overzichtelijk en inzichtelijk maakt hoeveel kilo afval er per jaar binnenkomt en waar dit in omgezet wordt. Hoeveel energie wordt er gegenereerd en hoeveel kilo wordt er daadwerkelijk gerecycled?

Van vier naar drie kliko’s
JouwVeenendaal wil dat het voor de inwoners makkelijker wordt om afval te scheiden. Huishoudens willen echter niet vier kliko’s in de tuin hebben staan. Daarom wil JouwVeenendaal dat de gemeente onderzoek doet of het haalbaar is om PMD- en restafval gezamenlijk te scheiden zonder dat de kosten daarvan omhoog gaan.

Wateroverlast

Er vallen steeds kortere, intensievere regenbuien in Nederland, zo zegt ook het KNMI. Afgelopen jaren is er ook al de nodige wateroverlast geweest in Veenendaal. Dit komt omdat in de Veenendaalse straten het water niet makkelijk genoeg kan wegstromen.

Verbetering waterafvoer
JouwVeenendaal pleit voor meer aanleg van groenvoorzieningen in straten om het vele water op te vangen. Ook moet in de komende tien jaar het asfalt in straten vervangen worden door bestrating; Wij vinden dat alleen op wegen waar vijftig kilometer per uur of harder gereden mag worden, asfalt mag liggen. Rond deze wegen moet ook genoeg groen aangelegd zijn. JouwVeenendaal steunt de aanpak van het riool en straten die de afgelopen jaren is ingezet.

Duurzaam vervoer

Duurzaam vervoer wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Veel gemeenten hebben al openbaar vervoer dat rijdt op groen gas of zelfs elektrische motoren. Ook busmaatschappij Syntus kijkt naar mogelijkheden van elektrisch rijden.

Elektrische bus
JouwVeenendaal vindt dat de gemeente Veenendaal moet lobbyen bij de openbaar vervoerbedrijven om elektrisch vervoer in Veenendaal mogelijk te maken. Hiervoor zullen faciliteiten gebouwd of geplaatst moeten worden waar nodig.

Gemeentelijk vervoer
De Gemeente Veenendaal moet alle voertuigen in haar eigen bezit vervangen voor duurzame voertuigen. Hiermee geeft zij het goede voorbeeld naar de samenleving. Wij vinden dat ieder voertuig dat aan vervanging toe is, vervangen zou moeten worden voor een duurzaam exemplaar, daar waar mogelijk.

Laadstations
Veel bedrijven zijn tegenwoordig al in bezit van elektrische laadpalen. Ook de gemeente heeft deze geïnstalleerd in haar parkeergarages. Als belangrijke plaats langs vele verkeersaders (A12, A15, A30, N233) is het van belang dat de voorzieningen van duurzaam rijden optimaal zijn. De gemeente Veenendaal moet inzetten op snellaadstations. Bij deze stations zijn auto’s binnen twintig minuten ‘volgetankt’.

Circulaire economie

Het hergebruiken van producten is een steeds belangrijker thema. Het heet ook wel circulaire economie. Het is een duurzaam principe omdat er geen grondstoffen hoeven te worden geïmporteerd.

JouwVeenendaal wil dat de gemeente, met het oog op de ambitie om energieneutraal te worden in 2035, veel aandacht gaat besteden aan dit economische principe. Bedrijven die zich met circulaire producten willen bezighouden moeten worden gestimuleerd. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven investeert in verantwoord ondernemen zodat ook consumenten meer in aanraking komen met dit duurzame principe. Campagnes en werkgroepen moeten ervoor gaan zorgen dat Veenendaal een circulaire stad worden. De gemeente moet hier een voorbeeld in zijn.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Verplicht afval scheiden voor bedrijven
  • Transparantie over afvalscheiding
  • Van vier naar drie kliko’s
  • Verbetering van de waterafvoer
  • Duurzamer openbaar vervoer en gemeentelijk vervoer
  • Laadstations
  • Circulaire economie stimuleren