Bijna niets gaat zoveel mensen aan als belastingen betalen. Belastingen zijn nodig om de overheid zijn taken te kunnen laten uitvoeren. Niet altijd leuk om belastingen te betalen, wel noodzakelijk. JouwVeenendaal wil in ieder geval de manier waarop we in Veenendaal omgaan met belastingen veranderen. Meer transparantie en meer duidelijkheid.

Eén gemeentelijke belasting

Inwoners en ondernemers betalen belastingen. Dit is van alle tijden. Lokaal betekend dit; gemeentelijke belastingen. Ook in Veenendaal. JouwVeenendaal is van mening dat het systeem van lokale belastingen anders kan. Het moet inzichtelijker en efficiënter. Wil willen dan ook één belasting voor inwoner.

Inwoners
Veenendaal moet de voorloper in Nederland gaan worden met één gemeentelijke belasting. Op dit moment zijn er veel verschillende belastingen van kracht. Afvalstoffenheffing, hondenbelasting, OZB, rioolbelasting etc. Wij willen dat er niet meer gekeken wordt naar wat je bezit maar wat je hebt verdiend in een bepaald jaar. Hierbij gaan we uit van het inkomen per huishouden voor 18 jaar en ouder. Dat bepaalt je draagkracht. Je kan tenslotte geen belastingen betalen met bakstenen. Het kan dus ook zijn dat je per jaar een andere hoogte van de gemeentelijke belasting hebt. Heb je het voorgaande jaar meer verdiend dan betaal je naar draagkracht ook meer. Hetzelfde betekent natuurlijk als je minder bent gaan verdienen, dan zal de gemeentelijke belasting omlaag gaan.

Wij willen zo snel als mogelijk een onderzoek hebben naar totale opbrengsten van alle belastingen samen in de gemeente Veenendaal. Zodra dit bekend is zal er een “deler” kunnen worden gevonden om de belastingen per huishouden te bepalen. Het gaat JouwVeenendaal niet per definitie om een lagere belasting, wel om een eerlijker verdeling van belastingen. Niet alleen huizenbezitters krijgen een eerlijkere belasting. Ook huurders zullen voordelen ervaren. De woningbouwcoöperatie heeft de belastingen op het onroerend goed nu in de huurprijs verwerkt. Wij willen dan ook dat de woningbouwcoöperatie het bedrag wat per jaar gemoeid is met de OZB direct in een verlaging voor de huren inzet.

Omdat één gemeentelijke belasting voor inwoners een grote omslag gaat betekenen willen wij iedereen betrekken bij de instelling van één gemeentelijke belasting. Inwoners, ondernemers en de gemeente zullen samen optrekken in een op te richten werkgroep. Uiteindelijk is het belangrijk draagkracht te ontwikkelen voor één gemeentelijke belasting. Hoe kan een dergelijke belasting beter geïnitieerd worden dan in samenwerking tussen alle betrokken partijen?

Ondernemers
Wij vinden een goed ondernemersklimaat belangrijk. Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaar überhaupt geen gemeentelijke belastingen te betalen. Op deze manier zorgen we dat de gemeente Veenendaal aantrekkelijk is en blijft voor (startende) ondernemers. Daarnaast vinden wij dat de precariobelasting moet worden afgeschaft.

Ambtelijk apparaat

In Veenendaal zijn er ruim 500 ambtenaren actief. Elke ambtenaar ontvangt geld van de gemeente, wat betekend dat een hoog aantal ambtenaren hoge salariskosten met zich mee brengt.

Transparant en efficiënt ambtenarenapparaat
Waar wij in ons hele verkiezingsprogramma staan voor transparantie en duidelijkheid willen we dit ook op het gemeentehuis realiseren.

Wij vinden de groei in het aantal ambtenaren behoorlijk hoog en vragen ons ook af of er niet efficiënter gewerkt kan worden. Daarbij willen wij meer uitbesteding van taken om kosten te besparen.

Uittreksels, rijbewijs en ID-kaart/paspoort
Inwoners vragen een uittreksel, rijbewijs en/of ID-kaart/paspoort aan omdat ze het nodig hebben. Een gemeente dient volgens ons faciliterend te werken. In onze optiek dient de gemeente dan ook uittreksels gratis te verstrekken. Een rijbewijs, ID-kaart of paspoort moet de gemeente tegen kostprijs gaan aanbieden.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Eén gemeentelijke belasting voor inwoners van Veenendaal
  • Startende ondernemers hoeven drie jaar lang geen gemeentelijke belasting te betalen
  • Precariobelasting voor ondernemers afschaffen
  • Onderzoek efficiënter ambtelijk apparaat
  • Uittreksels gratis. Rijbewijs, ID-kaart en paspoort tegen kostprijs