Veenendaal heeft een periode gekend waarin het bekend stond als behoudend en niet uitdagend. In 2018 is Veenendaal een bloeiende stad. Een stad waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Of het nu gaat om wie je bent, wat je doet, wat je gelooft of wat je opvattingen zijn. Jij bent jij. En als JouwVeenendaal hechten wij erg veel waarde aan de vrijheid om te zijn wie je bent. Wij vinden dan ook dat Veenendaal van en voor ons allemaal is. We moeten met als onze verschillen naast elkaar kunnen leven met respect voor elkaar. Daarom heeft JouwVeenendaal een aantal voorstellen waarmee we die individuele vrijheid willen beschermen.

Meldpunt en actie tegen discriminatie
Er moet een gemeentelijk meldpunt en gemeentelijke actie komen tegen discriminatie. Als je vanwege wie je bent of wat je gelooft niet de kansen krijgt die een ander wel krijgt, moeten we hier keihard tegen optreden. Wij, Veenendaal, kijken niet naar geaardheid, geloof, geslacht, afkomst of wat dan ook. Iedereen telt mee. Jij dus ook. Wij vinden dan ook dat de gemeente het gemakkelijker moet maken om lokaal melding te maken van discriminatie. De Gemeente Veenendaal dient vervolgens hard op te treden bij bewijs van discriminatie. Wat ons betreft kan dit variëren van hulp bij aangifte tot het aanpakken van bedrijven die vormen van discriminatie mogelijk maken. Want iedereen moet gelijkwaardig behandeld worden en mee kunnen doen in de samenleving.

DIversiteitsraad
In Veenendaal hebben we een diversiteitsraad. JouwVeenendaal onderstreept de meerwaarde van een dergelijke raad. Echter, we zien dat er met name migrantengroepen vertegenwoordigd zijn. Diversiteit is wat ons betreft breder dan enkel deze groepen. Een diversiteitsraad kan een mooi middel zijn om
verschillende groepen en levenssferen in de samenleving met elkaar in aanraking te brengen. Wij willen dan ook dat de Gemeente Veenendaal meer gaat inzetten op alle groepen. Naast migrantengroepen dienen bijvoorbeeld ook diverse geloven, de LHBT-gemeenschap, andersdenkenden en jongeren meer vertegenwoordigd te zijn.

Initiatieven vanuit minderheidsgroepen
In Veenendaal wonen, werken, leren en leven we met veel verschillende mensen op een klein stukje van Nederland. In onze gemeente zijn dus veel groepen met verschillende identiteiten actief. Initiatieven die ontstaan uit deze groepen dienen door de gemeente actief te worden ondersteund. Dit hoeft zeker niet altijd met financiële middelen te zijn. Een support vanuit de gemeente in woord of daad kan zorgen voor begrip voor en waardigheid van dit soort initiatieven.

Bewustwordingscampagne
In Veenendaal telt iedereen mee. Dit is ook wat de gemeente hoort uit te stralen. Wij willen dan ook dat de gemeente Veenendaal een campagne start waarin wordt uitgesproken dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. De gemeente hoort op te komen voor elke inwoner binnen haar grenzen. Zo ook de inwoners die tot een minderheidsgroep behoren. Op naar een respectvoller en gezelliger samenleven in jouw Veenendaal!