Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn altijd belangrijke thema’s voor inwoners. Hoe kan ik mij prettig voelen in de wijk waar ik woon? Waarom sta ik altijd in de file op de Rondweg? Twee vragen die van invloed zijn op deze thema’s.

Jongeren in de samenleving

In Veenendaal is 37,4% van de bevolking jonger dan 30 jaar. Dat zijn ruim 24.000 jongeren. Deze jongeren wonen verspreid over heel Veenendaal. Een klein deel van deze groep mist iets in zijn leven. Dit kan een toekomstvisie, goede vrienden, een stabiele thuissituatie of bijvoorbeeld geld zijn. Een uitweg van problemen is bijvoorbeeld op straat met andere jongeren praten. Dit ‘hangen’ wordt door veel mensen als negatief en storend ervaren. Vaak worden er bij lokale politiek beslissingen over hangjongeren gemaakt alsof ze slecht zijn. JouwVeenendaal pleit voor een andere benadering. Een benadering die jongeren een nieuwe kans biedt en het duwtje in de rug geeft dat ze verdienen.

Investeren in jeugdwerk
Er zijn een paar organisaties die van de gemeente Veenendaal geld ontvangen om jongerenwerk te kunnen verrichten. Deze organisaties gaan de wijk in, op zoek naar jongeren om met ze te praten en naar ze te luisteren. Ook hebben ze locaties waar jongeren op verschillende momenten naar toe kunnen komen om activiteiten te doen. Er werken verschillende professionals die jongeren ook kunnen begeleiden om eventuele problemen op te lossen.

Er is echter een probleem. De organisaties hebben momenteel niet de middelen om alle jongeren te kunnen helpen. Daarom pleit JouwVeenendaal ervoor dat de gemeente samen met alle jeugdwerkorganisaties in gesprek gaat over het verbeteren en vergroten van het jeugdwerk. Dit houdt wel in dat er meer geld beschikbaar moet komen voor deze verbetering. Want volgens JouwVeenendaal verdient iedereen dezelfde kans. En jongeren zijn de toekomst waar in geïnvesteerd moet worden.

JOP
In Veenendaal is momenteel één JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) aan de Middellaan, vlakbij de kruising met de Groeneveldselaan. Deze is geplaatst in 2014 en wordt nog steeds gebruikt. Ondanks wat protesten van omwonenden destijds is JouwVeenendaal van mening dat er onderzocht moet worden of er meer JOP’s gebouwd kunnen worden in Veenendaal. Dit is echter met de voorwaarde dat er dusdanig geïnvesteerd wordt in jeugdwerk dat er genoeg contact met de ‘hangjongeren’ zal zijn, en er meer draagvlak gecreëerd wordt onder de burgers.

Wilde initiatieven

In 2015 opende in Veenendaal het Stadsstrand op initiatief van Stadslab Veenendaal. Midden in het centrum, achter de Van Kreelpoort, ligt op een plein een veld vol zand waar in de zomer door veel Veenendalers genoten wordt. Omdat het op een duur stuk grond ligt wil het college het graag verkopen. Dat de burgers dat niet willen, bewezen de ruim 11.000 petitiehandtekeningen in 2017 wel.

Het ‘Stadsstrand’
JouwVeenendaal is voor het behoud van het stadsstrand. Als gemeente ben je er allereerst voor je burgers en in tweede instantie voor bedrijven. Dat betekent dat de tevredenheid van je burgers een prijs mag hebben, ook als dat een hogere prijs is dan je in eerste instantie gehoopt had.

Lokale initiatieven moeten ondersteund worden
De Gemeente Veenendaal moet zich te allen tijde welwillend opstellen richting burgers, bedrijven of andere organisaties met goede initiatieven. Als er van tevoren duidelijk afspraken gemaakt worden zal het verwijderen van een initiatief als het stadsstrand geen ophef veroorzaken.

Over de weg

Veenendaal is de afgelopen decennia gegroeid tot wat het nu is. Door de groei zijn er vele malen meer verkeersbewegingen van, naar en in Veenendaal ontstaan. Wij vinden de bereikbaarheid van Veenendaal van groot belang. Tevens vinden wij de bereikbaarheid binnen Veenendaal belangrijk. Veiligheid, doorstroming en gemak zijn kernwoorden voor ons als JouwVeenendaal. De gemeente dient dan ook in goed overleg met de Nederlandse Spoorwegen, openbaar vervoeraanbieders, provincie en rijk te blijven om een zo goed als mogelijk bereikbaar Veenendaal te krijgen.

Rondweg-Oost
In Veenendaal veroorzaakt de filevorming op Rondweg-Oost iedere dag voor grote problemen voor veel mensen die in Veenendaal wonen of werken. Door de grote drukte en de beperkte ruimte kost dit bijvoorbeeld ondernemers veel geld. Niet alleen de ondernemers die in Veenendaal gevestigd zijn, maar ook alle ondernemers die een bedrijf hebben in de transport of in logistieke zaken hebben hier dagelijks last van. Rondweg-Oost is namelijk een van de belangrijkste verbindingen tussen de A12 bij Veenendaal, de A30 bij Ede en de A15 bij Ochten.

Naast de kosten is file natuurlijk ook een milieubelasting en wil JouwVeenendaal van Veenendaal een zo schoon mogelijke en duurzame stad maken. Onze oplossing is het verbreden van de weg met één rijstrook. Deze willen wij laten functioneren als wisselstrook. ’s Ochtends zal deze rijstrook erbij komen voor bestuurders die richting de A12 rijden en ’s avonds zal deze beschikbaar zijn voor weggebruikers richting Rhenen, Ochten en uiteindelijk de A15. Het is wel belangrijk dat de Gemeente Veenendaal dit op provinciaal niveau aanpakt en in overleg doet met de bewoners van Veenendaal-Oost.

Aanpassing J.G. Sandbrinkstraat
Een horecastraat als de J.G. Sandbrinkstraat zou volgens JouwVeenendaal autovrij moeten zijn. Echter, vanwege de bereikbaarheid van de parkeergarage in deze straat is een algeheel autoverbod onmogelijk. Wij zijn daarom  voorstander van het plaatsen van verzinkbare verkeerspaaltjes. Een aantal argumenten:

  • In een straat met horecagelegenheden moet rustig gewandeld en gefietst kunnen worden.
  • Auto’s horen niet in een winkelcentrum
  • Met verzinkbare paaltjes kunnen bewoners de straat wel inrijden, wat niet zou kunnen bij een algeheel verbod.

Door deze maatregelen wordt de J.G. Sandbrinkstraat zo goed als autovrij. De strook die nu gebruikt wordt als parkeerruimte kan worden gebruikt voor voetgangers. Zo is er een duidelijk fiets- en looppad aanwezig.  Ook de T-splitsing aan het einde van de J.G. Sandbrinkstraat richting het gemeentehuis zal een stuk veiliger worden met het wegnemen van de auto’s op de J.G. Sandbrinkstraat. De winkels en appartementen blijven bereikbaar via de Tuinstraat.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Investeren in jeugdwerk
  • Meer JOP’s
  • Het stadstrand behouden
  • Dat de gemeente lokale initiatieven ondersteund
  • Extra rijstrook op de Rondweg-Oost
  • Autoluw maken van de G. Sandbrinkstraat