Onderwijs is belangrijk. Het stimuleert mensen om zichzelf te ontwikkelen in hun eigen interesseveld. In Veenendaal wonen momenteel ruim 24.000 mensen onder de 30 jaar. Een kleine 9.000 daarvan kan daadwerkelijk ook in Veenendaal naar school; op vijfentwintig basisscholen en vier middelbare scholen.

Dependance van een hogeschool of universiteit

Momenteel gaat het grootste deel van de studenten uit Veenendaal naar studentensteden als Utrecht, Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. ICT-stad Veenendaal heeft naast de betreffende bedrijven geen onderwijs gerelateerd aan het werkveld.

Hogeschool of universiteit
Veenendaal is een jonge stad en heeft een rijk aanbod in ICT-bedrijven. De gemeente wil investeren in de ICT-sector. JouwVeenendaal sluit zich aan bij de gedachte te investeren in hetgeen waar je goed in bent. Dit betekent wel dat je moet kijken naar wat een goede aanvulling zou zijn voor de ICT-valley.

JouwVeenendaal wil dat de gemeente het zo aantrekkelijk mogelijk gaat maken voor hogescholen en universiteiten om hier een dependance te vestigen. Een HBO- of universitaire instelling draagt niet alleen bij aan de lokale economie doordat studenten geld uitgeven in Veenendaal, het zorgt er ook voor dat jongeren hier kunnen blijven of hier juist naartoe kunnen komen.

Basisonderwijs

In Veenendaal zijn 25 basisscholen gevestigd. Dit zijn zowel christelijke als openbare scholen en speciaal onderwijs. Schoolwemmen is niet verplicht en anno 2017 doet nog maar één op de drie scholen aan schoolzwemmen.
Het aantal drenkelingen stijgt voor het eerst in jaren weer.

Schoolzwemmen stimuleren
JouwVeenendaal vindt dat de gemeente het schoolzwemmen weer aantrekkelijk moet maken voor de basisscholen. Daarvoor moet een subsidie worden verleend.

Jongeren en cultuur

Cultuur is in de breedste zin van het woord op te vatten. Zo heeft het te maken met muziek, geschiedenis, beeldende vorming, kunst en architectuur. In Veenendaal is er sinds 2012 een Cultuurfabriek die inmiddels niet meer weg te denken is. Architectuur is belangrijk voor het straatbeeld. Niet alleen is het vernieuwende beeld van de stad belangrijk, ook oude architectuur heeft veel waarde.

Cultuur wordt door veel mensen als weinig aantrekkelijk gezien. Omdat cultuur heel breed is en een slecht imago heeft vanwege de hoge kosten wordt cultuur vaak niet als prioriteit gezien.

Aantrekkelijke cultuur
JouwVeenendaal vindt dat de gemeente de cultuursector niet hoeft te ondersteunen bij het aantrekkelijker maken van de cultuur. De toegankelijkheid naar de cultuur kan daarentegen wel gestimuleerd worden. De gemeente kan welwillend meewerken aan culturele activiteiten en vragen uit de sector. Het faciliteren staat als het aan JouwVeenendaal ligt altijd boven het stimuleren en financieren.

Cultuur op school

Jongeren willen hun eigen weg kunnen gaan. De cultuur leent zich uitstekend voor het uiten van emoties en gedachten. JouwVeenendaal wil dat de gemeente scholen motiveert om meer tijd aan cultuur te besteden in de meest vrije vorm. Zo kunnen jongeren zich uiten op hun meest creatieve manier.

5.4 Cultureel aangezicht

Veenendaal heeft een aantal monumentale panden en aangezichten. Dit is erg belangrijk voor bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Toeristen vinden historische aangezichten vaak belangrijk en ouderen kunnen er ook veel waarde aan hechten.

Historie moet behouden blijven
Alle historische gebouwen die er nog in Veenendaal zijn moeten bewaard blijven. Als dat betekent dat er kosten verbonden zijn aan restauraties dan staat JouwVeenendaal daar achter. We ondersteunen daarentegen creatief verwerken van panden in verbouwingen wel. Een voorbeeld is de oude schoorsteen die naast de Cultuurfabriek nog altijd op zijn oude plek staat.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Een hogeschool of universiteit in Veenendaal
  • Schoolzwemmen herintroduceren
  • Aantrekkelijke cultuur faciliteren
  • Jongeren stimuleren zich cultureel te uiten
  • Dat historie behouden moet blijven