Veenendaal profileert zich als jonge leefstad. Een stad waar iedereen kan wonen, werken, genieten en ontspannen. In de afgelopen jaren is er een mooie basis gelegd om dit te bewerkstelligen. Als JouwVeenendaal vinden wij dat het nog beter kan. Soms gaat het niet om grootse veranderingen maar wel om veranderingen die uiteindelijk van Veenendaal die jonge leefstad maken.

Jong en ondernemend

Wij willen mensen die risico’s durven te nemen graag belonen. Dus willen we jongeren ook stimuleren om goed te gaan ondernemen. Het ondernemerschapsklimaat in Veenendaal is sterk en dat moet, als het aan JouwVeenendaal ligt, ook bij de volgende generaties zo blijven.

Wonen, werken en leren onder één dak
Wij vinden het belangrijk dat de Gemeente Veenendaal zich gaat inzetten voor een innovatieve manier van wonen, werken en leren. De mogelijkheid tot één woon-, werk- en leefcentrum. Dit betekent dat er kan worden gewoond, gewerkt en geleerd in één pand. Voordelen zijn: je kantoor bij de hand, besparing op kosten voor wonen en werken, ondernemersgeest in één pand en de mogelijkheid tot talent- en kennisuitwisseling. JouwVeenendaal wil met name het jonge ondernemerschap op deze manier stimuleren.

In Veenendaal is er veel leegstand in kantoorpanden. Ook gemeentelijk vastgoed staat vaak lang leeg. Wij willen dan ook dat de gemeente zich gaat inspannen voor de mogelijkheid van een woon-, werk- en leefcentrum. Indien de markt dit zelf wil aanbieden, zal de gemeente zich welwillend moeten opstellen in de wet- en regelgeving. Indien de gemeente dit zelf gaat oppakken, pleiten wij voor hergebruik van gemeentelijk vastgoed.

Jong ondernemen stimuleren en coachen
Wij willen een starterslening voor jonge ondernemers. Bij een jonge leefstad hoort een bruisend ondernemersklimaat. Wij vinden het belangrijk dat jonge ondernemers een eerlijke kans op succes krijgen. Vaak lukt dit bij de bank niet. Wij vinden dat er een loket moet worden ingericht door de gemeente Veenendaal en het bedrijfsleven dat beoordeeld wie voor een starterslening voor jonge ondernemers in aanmerking komt. Het eerste jaar is aflossings- en rentevrij. Daarna zal, gelet op de hoogte van de lening, een terugbetaalafspraak worden gemaakt. Indien er een starterslening voor jonge ondernemers wordt verstrekt zal er door het loket een coach worden aangesteld. Deze coach heeft als taak om de ondernemer te begeleiden met vragen op het financiële vlak.

Financiële zaken van wonen

De gemeente heeft verschillende financiële regelingen voor haar inwoners. Allereerst zijn er natuurlijk de uitkeringen maar er zijn ook startersleningen voor beginners op de woningmarkt. Bij de ene regeling is het heel simpel om geld te ontvangen terwijl het bij de andere juist een doolhof is om het geld uiteindelijk te ontvangen.

Starterslening handhaven en toegankelijker maken
JouwVeenendaal is groot voorstander van de starterslening. Wij willen dan ook dat de starterslening toegankelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt. De administratieve rompslomp moet vele malen eenvoudiger. Wij pleiten dan ook voor één contactmoment bij de gemeente. Tijdens dit contactmoment moet het direct mogelijk zijn om de aanvraag in te vullen en af te ronden. Voor dit bezoek moet het direct duidelijk zijn wat er verwacht wordt van de kandidaat.

Hardere aanpak misbruik uitkeringen
Als je kan werken dan ben je aan het werk of ben je op zoek naar werk. In sommige omstandigheden kan iemand niet meer aan het arbeidsproces meedoen. Als gemeente hebben we een financieel vangnet. Wij zijn van mening dat als je niet anders kan, je recht op een uitkering hebt. Maar maak er geen misbruik van. Misbruik van uitkeringen willen we nog harder aanpakken. Bij het eerste signaal van misbruik dient de gemeente adequaat te handelen. Indien er inderdaad, bewust, misbruik gemaakt is dan dient er een 100% terugbetaling en 100% boete te worden opgelegd. Dit om misbruik af te schrikken.

Koopzondag

JouwVeenendaal ziet geen meerwaarde in meer koopzondagen. Daarom willen we het huidige aantal koopzondagen aanhouden. We denken dat veel mensen kunnen leven met de situatie zoals die nu is en dat het huidige aantal koopzondagen daarom een mooie middenweg is tussen enerzijds geen koopzondagen en anderzijds alle zondagen een koopzondag. Niet in de laatste plaats omdat het voor kleine ondernemers lastig is om hun winkel gesloten te houden op een koopzondag. Kleine ondernemers zijn weliswaar niet verplicht om hun winkel te openen op koopzondagen, maar als zij dit niet doen, kan dit ze klanten kosten. Dat wil JouwVeenendaal voorkomen.

JouwVeenendaal wil dus:

  • Een woon-, werk- en leefcentrum voor wonen, werken en leren
  • Startersleningen handhaven en toegankelijker maken
  • Starterslening voor jonge ondernemers
  • Hardere aanpak misbruik uitkeringen
  • Het huidige aantal koopzondagen voorlopig aanhouden