Sport is belangrijk voor iedereen. Het is goed voor de algemene gezondheid en ook voor de participatie in de samenleving. Daarom vindt JouwVeenendaal dat de Gemeente Veenendaal zich op bepaalde manieren bezig moet houden met het bewegen van haar inwoners.

Sporten voor jongeren tot 18 jaar gratis

Iedereen in Nederland mag sporten zoveel hij wil. Dit kan bij een sportvereniging, bij een commerciële sportclub of individueel. Bij elke vereniging betaal je contributie en bij commerciële sportclubs betaal je lidmaatschapsgelden. Voor bijna alle Nederlanders is dit gegeven heel gewoon. Er zijn helaas ook kinderen die niet de mogelijkheid hebben om te sporten omdat er simpelweg geen geld voor is. Daarom komt JouwVeenendaal met iets revolutionairs.

Gratis sporten
JouwVeenendaal vindt dat iedereen in Veenendaal hoort te kunnen sporten. Daarom willen wij dat iedere jongere tot 18 jaar één gratis sport mag doen. Er hoeft geen contributie betaald te worden omdat de gemeente dat voor ze doet. De voorwaarden die gesteld worden zijn:

 • De sport moet in Veenendaal beoefend worden
 • Het wordt maar voor één vereniging gefinancierd
 • De financiering moet aangevraagd worden bij de gemeente
 • Vanaf 18 jaar betaal je zelf contributie
 • Verenigingen houden vast aan de huidige contributiebedragen

Alle kinderen tot 18 jaar mogen aanspraak maken op de financiering. Dit betekent wel dat wanneer er bewust voor wordt gekozen geen aanvraag te doen, er geen financiering zal zijn. Er ligt dus een drempel.

Minimaregeling vervangen
In Veenendaal bestaat momenteel een minimaregeling. Elke inwoner (die daar voor in aanmerking komt) mag een klein bedrag per jaar (honderd euro) besteden aan onder andere horeca- en museumbezoek, sport en de bibliotheek. Wij zijn van mening dat sport de meest waardevolle uitgave voor de minimaregeling is, omdat dat bevorderlijk is voor de gezondheid en sociale cohesie. Vanwege onze overtuiging om alle kinderen tot 18 jaar gratis te laten sporten zien wij geen meerwaarde in de minimaregeling en willen we deze afschaffen.

Sporten in de vrije tijd

Sporten in de vrije tijd wordt steeds populairder. Hardlopen, wielrennen, bootcampen en mountainbiken zijn enkele voorbeelden. Dit kan in de omgeving van Veenendaal perfect met onder andere het stadspark, Kwintelooyen, de Surfvijver en de Utrechtse heuvelrug.

Sport in de wijk
De gemeente Veenendaal heeft in de afgelopen vier jaar meer geïnvesteerd in sporten in de wijk. Dit is onder andere gebeurd met het inwerken van een buurtsportcoach. Dit werd voornamelijk ingezet in de wijken met meer sociale achterstand.

JouwVeenendaal vindt dat sporten in de wijk gestimuleerd moet worden en staat volledig achter het investeren in sporten in de wijk. Daarbij hoort ook het onderhouden en verbeteren van sportfaciliteiten als speeltuinen en -veldjes.

Beter onderhoud sportfaciliteiten
JouwVeenendaal vat het woord sportfaciliteiten erg breed op. Dit zijn zowel de sporthallen en -velden die de gemeente beheert als ook de speelveldjes in de wijken. De speelveldjes verdienen beter onderhoud. Elk speelveldje zou in topconditie moeten zijn. JouwVeenendaal is ervan overtuigd dat goede speelveldjes ervoor zorgen dat kinderen eerder buiten gaan spelen. Dit is dan weer beter voor de algemene gezondheid en participatie in de samenleving.

Naast de speelveldjes is de gemeente ook verantwoordelijk voor een aantal sporthallen. Sportservice Veenendaal zorgt daarbij voor het onderhoud. JouwVeenendaal vindt het een goede zaak dat er een externe organisatie is die de faciliteiten beheert.

Plaatsen van buitensportvoorzieningen
Naast het onderhoud van de huidige sportvoorzieningen zou de gemeente Veenendaal ook moeten voorzien in andere sportfaciliteiten. Zo zijn bootcampplaatsen en buitenfitnessrekken erg populair. Met het plaatsen van dergelijke toestellen en voorzieningen laat de gemeente zien vooruitstrevend en bereid te zijn om met de tijd mee te gaan.

Sport en onderwijs

Sport in het onderwijs is van enorm belang. Vanwege de bezuinigingen in de afgelopen jaren moesten bijvoorbeeld steeds meer leerkrachten op basisscholen, naast hun gewone werk in de klas, gymlessen verzorgen. Kinderen leren daardoor vaak minder sportieve vaardigheden dan wanneer een geschoolde gymdocent voor de klas staat.

Sportkeuzetest
Sportservice Veenendaal moet een sportkeuzetest opzetten die kinderen stimuleert een sport te beoefenen die het best bij hun lichaamsbouw en -ontwikkeling past. Het idee hierachter is dat wanneer het lichaam past bij de sport er meer progressie geboekt kan worden. Bij meer progressie wordt de sport vaker leuk gevonden, wat resulteert in het langer blijven beoefenen van de sport. Hoe langer men sport, hoe beter de gezondheid is en blijft, waardoor er op lange termijn veel ziektekosten zouden kunnen worden voorkomen.

Een test zou, in samenwerking met alle basisscholen in Veenendaal, kunnen plaatsvinden in de groepen 3 tot 5. In die leeftijdscategorie kiezen kinderen over het algemeen een sport. Veelal is dit op basis van de interesse van de ouders of de sport die vrienden al beoefenen. JouwVeenendaal vindt dat kinderen gestimuleerd moeten worden in het maken van de juiste sportkeuze.

Gymdocenten
JouwVeenendaal vindt het belangrijk dat scholen gymlessen laten verzorgen door geschoolde gymdocenten. In dit kader zullen wij alle maatregelen die dit stimuleren ondersteunen.

Zorg

De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is belangrijk voor iedereen om goede zorg te ontvangen. De zorg in Nederland wordt wereldwijd hooggewaardeerd. Ook plaatselijk is het zaak dit niveau vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Casemanagers

In de zorg zijn vaak veel zorgvragers met, zoals vanzelfsprekend, een eigen unieke zorgvraag. Deze zorgvraag moet worden uitgelegd aan verschillende instanties om tot de uiteindelijke zorg te komen.

Toepassing in de zorg
JouwVeenendaal vindt dat er in de zorg in Veenendaal casemanagers actief moeten worden. Dit is omdat cliënten vaak het idee hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Een casemanager kan dit tegengaan.

De casemanagers komen in dienst van de gemeente Veenendaal. Zo kunnen ze objectief opereren richting de cliënten en de zorginstanties.

Verschillende gemeenten werken al met casemanagers. De gemeente Zaanstad heeft bijvoorbeeld de WMO volledig overgedragen aan een casemanager en de gemeente Ede geeft een externe partij de ruimte om de thuiszorg zelf te organiseren.

Ook Veenendaal werkt al met casemanagers. Deze zijn echter alleen actief bij de doelgroep met dementie. JouwVeenendaal wil casemanagers in alle takken van de zorg. Zorgvragers hebben namelijk vaak geen ervaring in de zorg en hebben iemand met kennis nodig die hen helpen met het vinden van de juiste, passende zorg.

Zelfstandigheid in de zorg

JouwVeenendaal is ervan overtuigd dat mensen graag voor zichzelf zorgen en op eigen benen staan. De kracht van de mens staat altijd centraal. Zorg moet daarbij een ondersteuning zijn maar mag geen besluiten nemen over een persoon. Dit zijn problemen die echter wel spelen in de zorgsector.

Eerlijke PGB
JouwVeenendaal onderschrijft de noodzaak van een PGB. Bij een Persoonsgebonden Budget krijgt een zorgvrager een geldpotje van de gemeente waarmee hij zelf de zorg kan ‘inkopen’ die hij wil. De hoogte van het bedrag dat de zorgvrager krijgt wordt bepaald in een gesprek met een zorgconsulent van de gemeente. Het geluid dat uit de samenleving komt vertelt dat de budgetten vaak niet consistent uitgedeeld worden. JouwVeenendaal pleit voor een transparante en eenduidige regelgeving van de WMO en PGB in het bijzonder.

JouwVeenendaal wil dus:

 • Gratis sporten voor jongeren tot 18 jaar
 • Minimaregeling afschaffen
 • Sport in de wijk stimuleren
 • Beter onderhoud van sportfaciliteiten
 • Goede buitensportvoorzieningen plaatsen
 • Een sportkeuzetest laten opzetten
 • Geschoolde gymdocenten
 • Casemanagers in de zorg
 • Een eerlijke PGB